REZERVÁCIE

Milí hostia,

na rezerváciu

  • stola v reštaurácii
  • izby
  • svadobnej hostiny
  • karu
  • oslavy
  • a iných „akcií“

použite tento rezervačný formulár:

    Na prihlasovanie fitness hodín alebo rezerváciu squashu, či wellnessu, využívajte náš on-line systém: